آقای عارف رئیس فراکسیون امید مجلس، درباره موضوع حصر اظهارنظر کرد.

 صحبت های عارف درباره محدودیت‌ محصوران 

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس، در دیدار با انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان که در محل فراکسیون امید برگزار شد، در مورد موضوع حصر، گفت: امروز روند قابل قبولی در این زمینه وجود دارد و اگر از ما می‌پرسیدند ما می‌گفتیم که هر چه زودتر این مسیر تمام شود، به نفع امنیت ملی و کشور است، ولی بالاخره امیدی‌ها و اصلاح‌طلبان که تصمیم گیرنده نیستند، البته ما هم نظر می دهیم، ولی در مجموع ما باید بگوییم روند قابل قبول است و باید کمک کنیم این روند قابل قبول، بدون اینکه سیاسی شود، ادامه یابد.

ما این مساله را باید با نگاه امنیتی و به نفع نظام تمام کنیم و اینکه کی و چه زمانی تمام می شود، مساله‌ای است که در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و دبیرخانه این شورا فعال شده و البته ما کمیته ای در فراکسیون امید به همین منظور تشکیل دادیم و امیدواریم که در مجموع بتوانیم به نتایج خوبی برسیم.

فضا در حال حاضر بهتر شده و محدودیت‌هایی که تا ۶ ماه قبل بود، خیلی کمتر شده است و احساس می‌کنیم که به سمت حل موضوع می‌رویم.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: jamaran.ir


 
 
 

 
X