بررسی اعتراضات دیروز مقابل مجلس در کمیسیون امنیت ملی
بعداز ظهر امروز اولین جلسه با ترکیب جدید هئیت رئیسه کمیسیون برگزار و موضوع اعترضات مقابل مجلس با دعوت دولتمردان و وزرای مرتبط با نیازهای اقتصادی جامعه بررسی می شود.

در این جلسه از دولتمردان و وزرای مرتبط با اقتصاد جامعه دعوت به عمل می آید

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بعداز ظهر امروز اولین جلسه با ترکیب جدید هئیت رئیسه کمیسیون برگزار و موضوع اعترضات مقابل مجلس با دعوت دولتمردان و وزرای مرتبط با نیازهای اقتصادی جامعه بررسی می شود.

حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراضات برخی افراد مقابل مجلس گفت: اینجانب هنگامی که جلوی مجلس بودم تجمع کنندگان را دیدم و از بین شان عبور کردم.

وی افزود: پیشنهادی به کمیسیون واصل شد و ما تصمیم گرفتیم تا موضوع این اعتراضات را در جلسه بعدازظهر سه شنبه کمیسیون بررسی کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: کمیسیون نسبت به مسائل اقتصادی کشور حساس است و آن را پیگیری می کند.

فلاحت پیشه گفت: در جلسه امروز کمیسیون از دولتمردان و وزرای مرتبط با موضوع و نیازهای اقتصادی جامعه جهت ارائه توضیحات دعوت به عمل می آید.

صبح امروز هئیت رئیسه کمیسیون جلسه دارد و در این جلسه تصمیم گرفته می شود که چه افرادی از دولت برای توضیح در جلسه بعدازظهر کمیسیون حاضر شوند.

فلاحت پیشه یکشنبه در انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون بعنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد.

علاء الدین بروجردی از مجلس هفتم تا کنون ریاست این کمیسیون را بر عهده داشت و بعد از 14 سال از صندلی ریاست کنار رفت.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: alef.ir