«حسین فریدون» رساله دکترای تقلبی اش را دفاع می کند
علیرغم اینکه از سوی تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام شده بود تخلف در روند تحصیلی «حسین فریدون» محرز شده ولی شنیده می‌شود که وی در مرحله دفاع از رساله دکترای خود است.

سلیمی: معلوم نیست چرا کمیته 3 نفره تعلل می‌کند

علیرغم اینکه از سوی تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام شده بود تخلف در روند تحصیلی «حسین فریدون» برادر رئیس جمهوری کشورمان محرز شده است ولی شنیده می‌شود که وی در مرحله دفاع از رساله دکترای خود است.

بنابراین گزارش، حسین سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این رابطه به فارس گفت: قرار بود که کمیته سه نفره‌ای در این رابطه تشکیل شود که تشکیل شد، ولی علیرغم پیگیری‌های ما هنوز هیچ گزارشی داده نشده و معلوم نیست چرا این کمیته 3 نفره تعلل می‌کند.

کمیته باید نتیجه اقداماتش را به ما بگوید، من امروز در کمیسیون حتما در این رابطه تذکر می‌دهم.

سیدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در یکی از گفت‌وگوهای خود با اشاره به روند بررسی پرونده تحصیلی برادر  رئیس‌جمهور در کمسیون آموزش مجلس، گفته بود که  روند بررسی پرونده تحصیلی «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور در کمیته 3نفره‌ای در کمیسیون آموزش مجلس پایان یافته است.

وی با بیان اینکه براساس مستندات و مدارک موجود، تخلف در روند تحصیلی «حسین فریدون» محرز شده است، افزود: بین اعضای کمیته بررسی پرونده تحصیلی «حسین فریدون»، اختلافی وجود دارد مبنی بر اینکه درباره این پرونده چشم‌پوشی شود، بنابراین، طبق تصمیم اعضای کمیته، گزارش در اختیار آقای زاهدی ( رئیس وقت کمیسیون آموزش مجلس) قرار گرفته است.

به گفته محمدمهدی زاهدی رئیس وقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بهمن ماه سال گذشته کمیته‌ سه‌‌نفره‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس متشکل از محمد قمی، سید محمدجواد ابطحی و کارن خانلری برای بررسی نحوه قبولی و ادامه تحصیل حسین فریدون در دوره دکترای روابط بین‌الملل پردیس بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی تشکیل شد؛ قرار بود اخیراً گزارش این کمیته در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شود.

شنیده می‌شود که در رابطه با رساله حسین فریدون،  قوام راهنما، سریع القلم و حاج یوسفی به عنوان مشاور، صناعی داور داخلی، دهقانی (از دانشگاه علامه) و هادیان ( از دانشگاه تهران) به عنوان داوران خارجی نقش دارند.

لازم به ذکر است، جلسه پیش دفاع رساله حسین فریدون برگزار شده اما تاریخ دفاع هنوز تعیین نشده است.