پاسخ دادستان تهران به توییت صادقی درباره سید امامی
دادستان تهران ورود مقام‌های قضایی به منزل سیدامامی را تایید کرد و گفت: ورود به منزل افراد با مجوز قضایی صورت می‌گیرد و هدف از آن کسب برخی مستندات بوده است.

اظهارات دادستان تهران درباره ورود به منزل سیدامامی در هنگام فوتبال

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به توییت صادقی که در آن گفته شده حین فوتبال دیشب عده‌ای وارد منزل سیدامامی شدند، گفت: ورود به منزل افراد با مجوز قضایی صورت می‌گیرد این مورد هم مجوز را داشته است و هدف از آن جمع‌آوری برخی مستندات بوده است.

وی درباره بازداشت هنگامه شهیدی هم گفت: ایشان دارای پرونده اتهامی و مدت‌ها متواری بوده است و به دستور قاضی دستگیر شده است.

دادستان تهران در پاسخ به این سوال که ایا اتهام ایشان امنیتی بوده است، گفت: مورد پرونده ایشان امنیتی نیست.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: ilnanews.com