عزم مجلس برای استیضاح سه وزیر کابینه
 عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،گفت: اگر رییس جمهور در تیم اقتصادی دولت تجدید نظر نکند حداقل ۳ نفر از وزرای اقتصادی در مجلس استیضاح می شوند.

استیضاح حداقل 3 وزیر در مجلس شورای اسلامی

جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست تعدادی از نمایندگان برای تجدیدنظر در تیم اقتصادی دولت، گفت: تمایل و خواست نمایندگان برای تغییرات در تیم اقتصادی دولت جدید نیست و در زمان معرفی وزرای کابینه دولت دوازدهم زمانی که اسامی کنونی اعلام می شد بسیاری از نمایندگان به این افراد منتقد بودند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: نمایندگان انتظار داشتند که رییس جمهور برای دور دوم فعالیت خود افراد کارآمدتری را در راس وزارتخانه های اقتصادی از جمله سازمان برنامه و بودجه قرار دهد.

نظر بیشتر نماینده ها تغییر در تیم اقتصادی دولت بوده است

وی با بیان اینکه در مدت یک سالی که از عمر کابینه می گذرد نظر بیشتر نماینده ها تغییر در تیم اقتصادی دولت بوده است، ادامه داد: مشکلاتی که ظرف چند هفته اخیر پیش آمده عزم نمایندگان را جزم کرد که از رییس جمهور بخواهند که این تغییرات را اعمال کند.

نماینده مردم ایلام، ایوان و چرداول در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اگر رییس جمهور در زمینه تغییرات تیم اقتصادی با مجلس مشورت کرده و افراد کارآمدی را معرفی کند به ایجاد فضای آرام در جامعه کمکی می کند و حمایت مجلس را در ادامه راه خواهد داشت.

مجلس از ابزار استیضاح برای تغییرات در کابینه استفاده می کند

وی با اشاره به راهکار مجلس در صورت عدم اعمال تغییرات در تیم اقتصادی دولت، افزود: اگر رییس جمهور در تجدیدنظر در تیم اقتصادی دولت کوتاهی کند مجلس از ابزار استیضاح برای تغییرات در کابینه استفاده می کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر رییس جمهور در تیم اقتصادی دولت تجدید نظر نکند حداقل 3 نفر از وزرای اقتصادی در مجلس استیضاح می شوند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: icana.ir