زیباکلام: هیچ تغییر یا بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور به وجود نمی آید
معتقدم که هیچ تغییر یا بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور به وجود نمی آید، دلیل هم این است که این مسائل که به وجود آمده به خاطر سوءمدیریت و نحوه عملکرد کرباسیان وسیف نیست.

به جای سیف، آدام اسمیت هم می آمد کاری نمی توانست انجام دهد

صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی در روزنامه آفتاب یزد نوشت: سوالم از افرادی که تیم اقتصادی دولت را نقد می کنند این است که مشخصا کدام بخش از سیاست های این اعضای کابینه بوده که باعث به وجود آمدن این مشکلات اقتصادی شده است؟ چه باید انجام می‌دادند که نکردند و کدام تصمیم‌شان تاثیرات مخرب ماندگار برجای گذاشته است؟

*من تا به امروز ندیده و نخوانده ام که این افراد همیشه منتقد دست بر روی یک سیاست مشخص بگذارند و بگویند که این سیاست این فرد باعث به وجود آمدن این بحران ارزی شده است و در واقع به متهم کردن های کلی و ابراز گلایه بدون ذکر جزئیات و دلیل بسنده می شود.

*بنده معتقدم که هیچ تغییر یا هیچ بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور به وجود نمی آید، دلیل هم این است که این مسائل اقتصادی که به وجود آمده است به خاطر سوءمدیریت و نحوه عملکرد کرباسیان وسیف نیست.

*اگر به جای سیف، آدام اسمیت هم بود وضع اقتصادی فرقی نمی کرد. اگر به جای این تیم اقتصادی، کینز و ریکاردو هم بودند نمی توانستند در این شرایط معجزه کنند. اگر به دلیل تحریم ها، خریداران نفت از ایران نفت نخرند سیف و کرباسیان چه کاری می توانند انجام دهند.

*آنچه باعث می شود تا اوضاع بهتری داشته باشیم همدلی و همراهی همه گروه هاست. بدون وحدت این تیم اقتصادی نمی تواندکاری انجام دهد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: asriran.com