محمود صادقی در مراسم قهرمانی جام جهانی چه نکته جالبی دید
محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی با کنایه به اهالی سیاست به رفتار روس ها در مراسم قهرمانی جام جهانی واکنش نشان داد.

توییت محمود صادقی درباره مراسم قهرمانی جام جهان 2018

توییت محمود صادقی درباره مراسم قهرمانی جام جهان 2018