علایی: ایران توان بستن تنگه‌ هرمز را دارد آمریکا هم توان بازکردن آن را!
سردار حسین علایی: ایران توان بستن تنگه‌ هرمز را دارد آمریکا هم توان بازکردن آن را! به همین دلیل باید هزینه‌های این اقدام را سنجید.

نظر سردار علایی درباره تهدید ایران به بستن تنگه هرمز درصورت تحریم نفت

علایی: ایران توان بستن تنگه‌ هرمز را دارد آمریکا هم توان بازکردن آن را!


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: tabnak.ir