زیبا کلام به سردار سلیمانی: مردم ایران موافق دشمنی با آمریکا هستند؟
زیباکلام در توییت خود به سردار سلیمانی پیشنهاد داد که درباره دشمنی با آمریکا از مردم نظرسنجی کنید.

واکنش زیبا کلام به سخنان تند سردار سلیمانی به ترامپ

جناب سردار قاسم سلیمانی بزرگوار، آقای ترامپ در سیاست هایش پیرامون ایران از حمایت بخشی از مردم آمریکا برخوردار است. آیا جنابعالی و همفکرانتان هرگز از مردم ایران نظرسنجی کرده اید که چند درصد موافق دشمنی با آمریکا هستند؟

زیبا کلام به سردار سلیمانی: مردم ایران موافق دشمنی با آمریکا هستند؟

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: صفحه شخصی