حضور نیروی انتظامی در خیابان نادری اهواز
شبکه های خارجی و کانال های مرتبط با دشمنان ایران با سوءاستفاده از فضای مطالبات اصناف در صدد به خشونت کشاندن تجمع های آرام صنفی هستند

فراخوان برگزاری تجمع غیرقانونی در اهواز

خیابان نادری اهواز از صبح امروز - پنجشنبه - به دلیل فراخوان برگزاری تجمع های غیرقانونی ، صحنه حضور نیروهای انتظامی برای برقراری نظم و آرامش شده است.

با توجه به فراخوان های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر برگزاری تجمع غیرقانونی در شهر اهواز، حضور ماموران انتظامی در این منطقه از شهر محسوس است .

شبکه های خارجی و کانال های مرتبط با دشمنان ایران با سوءاستفاده از فضای مطالبات اصناف در صدد به خشونت کشاندن تجمع های آرام صنفی هستند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: irna.ir