آقایان و خانم های نماینده! باور کنید آن میکروفن است
نکته ای که توجه مخاطبان را به خود جلب می کند این است که اکثر نمایندگانی که برای مخالفت با وزیر پشت تریبون می آیند، به جای حرف زدن، رسماً دارند داد می زنند

در حاشیه جلسه استیضاح ربیعی در مجلس

ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال استیضاح است؛ رادیو جلسه استیضاح را پخش مستقیم می کند. نکته ای که توجه مخاطبان را به خود جلب می کند این است که اکثر نمایندگانی که برای مخالفت با وزیر پشت تریبون می آیند، به جای حرف زدن، رسماً دارند داد می زنند: نکند نمی دانند آنچه مقابل شان روی تریبون قرار دارد، میکروفن و کارش تقویت صداست.

اگر آرام و معمولی هم صحبت کنند، صدایشان به انتهای مجلس هم می رسد.

آقایان و خانم های نماینده! فارغ از نتیجه استیضاح، آرامش و اصول سخن گفتن را تمرین کنید و به خودتان مسلط باشید؛ مردم شما را می بینند و می شنوند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: asriran.com