قاسمی ادعا‌ی صفراف درباره خزر بی اساس است
سخنگوی وزارت امورخارجه با تاکید براینکه ادعاهای فردی به نام «صفراف» که هیچگاه عضو مذاکره کننده روسیه درخصوص خزر نبوده، بی اساس و غیر قابل اعتناست

صفراف: ایرانی‌ها از حق ۵۰ درصدی خود نسبت به دریای خزر کوتاه آمدند

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه در خصوص ادعایی که روز گذشته توسط فردی به نام «رجب صفراف» در یکی از رسانه‌های فارسی زبان خارجی منتشر شد، اظهار داشت: بررسی سوابق نشان می‌دهد که او هیچگاه فرد مذاکره کننده از جانب هیات مذاکره کننده روسیه با هیات ایرانی در مذاکرات خزر نبوده است.

وی افزود: بدون تردید سخنان و ادعا‌های نامبرده اساسا فاقد هرگونه اعتبار است. تردیدی وجود ندارد که طرح این ادعا‌های بی اساس در این برهه با اهداف مشخص و هدایت شده از سوی عناصر و مراکز خاص صورت می‌پذیرد.

این فرد روس به تازگی در مصاحبه با یکی از رسانه‌های فارسی زبان خارجی مدعی شده بود که در سال ۱۹۹۶ میلادی و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایرانی‌ها از حق ۵۰ درصدی خود نسبت به دریای خزر کوتاه آمدند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorghcom/news
منبع: irna.ir