هشدار هاشمی رفسنجانی نسبت به بهمن اعتراضات مردمی
محسن هاشمی رفسنجانی با انتشار یک پست، خواستار شنیدن صدای اعتراضات مردم نسبت به وضعیت معیشیتی شد و هشدار داد: قبل از رسیدن بهمن، صدای بهمن اعتراضات را بشنویم

محسن هاشمی: صدای مردم را بشنویم

هشدار هاشمی رفسنجانی نسبت به بهمن اعتراضات مردمی


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: eghtesadnews.com