چالش «فرزندم کجاست» از نگاهی دیگر!
پیوستن برخی از مقامات ارشد کشور به پویش فرزندم کجاست واکنشهای بسیاری را در پی داشت

طعنه طنز بی قانون به کمپین فرزندت کجاست

01.jpg

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bighanoononline.ir