نمایندگان مجلس یكی از عوامل مهم‌ بروز بحران در كشور هستند
عباس عبدی نوشت: هیچ مخالفت و مساله‌ای با پرسش از رییس‌جمهور در مجلس ندارم، چون دو طرف ماجرا به اندازه کافی می‌توانند علیه یکدیگر سخن بگویند

اگر مجلس معتبری داشتیم،دولت‌ها هم معتبرتر بودند

عباس عبدی نوشت: هیچ مخالفت و مساله‌ای با پرسش از رییس‌جمهور در مجلس ندارم، چون دو طرف ماجرا به اندازه کافی می‌توانند علیه یکدیگر سخن بگویند.

من مخالف استیضاح و سوال و از این قبیل امور هستم. نه به این علت كه سوال‌شوندگان یا استیضاح‌شوندگان ایرادی ندارند، كه دارند، بلكه به علل دیگر. اول اینكه پرسش‌كنندگان یكی از عوامل مهم‌ عامل بروز بحران در كشور هستند. آنان هستند كه یكی از ریشه‌های انسداد سیاسی و حذف هستند و اكنون می‌خواهند نعل وارونه بزنند.

علت دیگر اثرات مخربی است كه این گونه رفتارها بر امید و اعتماد مردم به جا می‌گذارد و علت دیگر نیز تعارضات رفتاری كسانی است كه این بازی‌ها را راه می‌اندازند.

كسانی كه در برابر بزرگ‌ترین تخلفات از قانون ساكت بودند و هستند و حتی حمایت می‌كنند، اكنون می‌خواهند خود را از انتهای صف به ابتدای صف برسانند و پرچم به ظاهر بر زمین مانده دفاع از مردم را به دوش بكشند!

اینكه در مجلس از كسی پرسش شود ولی یك طرف هرچه بخواهد بگوید و دیگری با دستان بسته به دفاع بپردازد، هرچه باشد نه اخلاقی است و نه به نفع جامعه؛ حتی اگر سوال‌شونده خطاكار باشد.

ریشه بسیاری از مشكلات را باید در مجلس جست‌وجو كرد. اگر مجلس معتبری داشتیم، دولت‌ها هم به همان نسبت معتبر بودند.

دولت در برابر مجلس متغیر وابسته است و نه مستقل، پس مسوولیت اصلی برعهده مجلس و برنامه‌ریزان شكل‌گیری آن است. نباید فریب نعل وارونه را خورد و اجازه داد كه متهم خود را در جای دادستان قالب كند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: etemaad.ir