محمد حسینی، بازداشتش را تکذیب کرد
محمد حسینی مجری سابق صدا و سیما و البته حال حاضر شبکه های آن ور آبی شایعه بازداشتش توسط پلیس آمریکا را تکذیب کرد

مجری سابق صدا و سیما شایعه بازداشتن را تکذیب کرد

محمد حسینی مجری سابق صدا و سیما و البته حال حاضر شبکه های آن ور آبی شایعه بازداشتش توسط پلیس آمریکا را تکذیب کرد.

حسینی ساعاتی پیش با انتشار ویدئویی در اینستاگرام که در آن کلی کنایه و متلک هم نصیب این و آن کرده بود بازداشتش را تکذیب کرد.

نکته جالب توجه این که حسینی در ابتدای این ویدئو ری استارتی ها را خطاب قرار می دهد، انگار که با یک جمعیت میلیونی طرف است!

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bartarinha.ir