زیباکلام:روحانی به هر مصیبتی بود 1 سطل آب با خود به مجلس برد!+عکس
حسن روحانی رییس جمهور امروز برای پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس حاضر شد جلسه ای که انتظار می رفت با سخنان آتشین و شفاف روحانی به یک روز متفاوت مجلس بدل شود که چنین نشد این مساله با واکنش صادق زیباکلام همراه شد

 کنایه زیباکلام به اظهارات امروز روحانی در مجلس

 کنایه زیباکلام به اظهارات امروز روحانی در مجلس