5 عضو شورای شهر بابل به علت نامعومی دستگیر شدند
عصر دیروز -سه‌شنبه 13شهریور ماه جاری - 5 عضو از 9 عضو شورای شهر بابل در استان مازندران دستگیر شدند

5 عضو از 9 عضو شورای شهر بابل در استان مازندران دستگیر شدند

عصر دیروز -سه‌شنبه 13شهریور ماه جاری - 5 عضو از 9 عضو شورای شهر بابل در استان مازندران دستگیر شدند.

بر اساس اخبار دریافتی هنوز علت دستگیری این افراد از سوی مراجع مسئول منتشر نشده ‌اما گفته‌ می شود به دلیل تخلفات اقتصادی بازداشت شده اند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: ilnanews.com