ژست‌های محمد بن سلمان در کنفرانس ریاض
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در کنفرانس سرمایه گذاری ریاض شرکت کرد. وی در کنار عبدالله دوم پادشاه اردن نشست. ولید بن طلال شاهزاده میلیاردر سعودی نیز در این کنفرانس حضور داشت

محمد بن سلمان در کنفرانس ریاض


محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در کنفرانس سرمایه گذاری ریاض شرکت کرد. وی در کنار عبدالله دوم پادشاه اردن نشست. ولید بن طلال شاهزاده میلیاردر سعودی نیز در این کنفرانس حضور داشت.


1853383_162.jpg1853384_740.jpg1853385_161.jpg1853386_261.jpg1853388_625.jpg1853389_857.jpg1853390_266.jpg1853391_881.jpg1853392_220.jpg

1853393_470.jpg