تروریست خواندن ایران و ایرانی توسط ترامپ
ترامپ می گوید به ایران نگاه کنید. ببینید دارند چه اعمالی را انجام می‌ دهند؟ آنها هم اکنون یک ملت تروریست هستند. اگر ما عربستان سعودی...   تروریست خواندن ایران و ایرانی توسط ترامپ گروه بین الملل: ترامپ می گوید به ایران نگاه کنید. ببینید دارند چه اعمالی را انجام می‌ دهند؟ آنها هم اکنون یک ملت تروریست هستند. اگر...

ترامپ می گوید به ایران نگاه کنید. ببینید دارند چه اعمالی را انجام می‌ دهند؟ آنها هم اکنون یک ملت تروریست هستند. اگر ما عربستان سعودی...

 

تروریست خواندن ایران و ایرانی توسط ترامپ

گروه بین الملل: ترامپ می گوید به ایران نگاه کنید. ببینید دارند چه اعمالی را انجام می‌ دهند؟ آنها هم اکنون یک ملت تروریست هستند. اگر ما عربستان سعودی را ترک کنیم، این یک اشتباه بزرگ می باشد

 نگاه کنید ترامپ در قضیه قتل خاشقچی که قاعدتا باید انگشت اتهامش به سوی عربستان باشد درباره ایران و مردم ایران چه می گوید:

«به ایران نگاه کنید. ببینید دارند چه اعمالی را انجام می‌ دهند؟ آنها هم اکنون یک ملت تروریست هستند. اگر ما عربستان سعودی را ترک کنیم، این یک اشتباه بزرگ می باشد.»

این ویدیو را باید به همه ایرانیان نشان داد، باید کلمه به کلمه بیانیه ترامپ را برای تمام آمریکا پرستان و غرب زدگانی که با رویای تسلیم در برابر «کدخدا» شب را به صبح و صبح را به شب می رسانند بلند بلند تکرار کرد... برای آنان که بین ایران و آمریکا را به شخص ترامپ تقلیل میدهند و نمی گویند ترامپ، نسخه بدون روتوش آمریکا در مواجهه با ما در طول ۴۰ سال گذشته است.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bultannews.com