نماینده شهریار: تافته جدا بافته نیستیم
محمد محمودی شاه نشین در مورد تقاضای برخی از نمایندگان مجلس برای تردد خودرو‌شان در خطوط ویژه اتوبوس گفت: تعدادی از نمایندگان که تعداد آنها محدود است تقاضای تردد در خطوط ویژه را داشتند که با مخالفت اکثریت مجلس روبرو شد

نماینده شهریار: تافته جدا بافته نیستیم

محمد محمودی شاه نشین در مورد تقاضای برخی از نمایندگان مجلس برای تردد خودرو‌شان در خطوط ویژه اتوبوس گفت: تعدادی از نمایندگان که تعداد آنها محدود است تقاضای تردد در خطوط ویژه را داشتند که با مخالفت اکثریت مجلس روبرو شد.

نماینده شهریار و ملارد در مجلس ادامه داد: ما معتقدیم که به جای اینکه به تمامی نمایندگان کارت ویژه تردد داده شود، این کارت تردد به تعدادی ماشین فقط برای مأموریت‌های خاص داده شود که نمایندگان از آن استفاده کنند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: نباید اقدامی انجام دهیم که مردم احساس کنند نماینده تافته جدا بافته است. من کرج زندگی می کنم و هر روز 5.30 از خانه ام خارج می شوم و اگر کارت تردد داشته باشم به جای 5.30 ساعت 6.30 از خانه خارج می شوم اما این حق من نیست و نباید به عنوان یک حق نمایندگی شمرده شود .

وی بیان کرد: اگر چند ماشین حق تردد داشته باشند یک ماشین می تواند بر فرض مثال چند نماینده را باهم به محل مأموریت و جلسه شان برساند ولی اگر برای همه نماینده کارت ترددی اختصاص دهند این باعث می شود که برای رفت و آمد عادی شان نیز از آن استفاده کنند و این درست نیست.

این نماینده مجلستصریح کرد: ما وقتی به کشور ویتنام به عنوان گروه دوستی سفر کردیم برای نمایندگان خودشان و ما پلیس گذاشته بودند، اسکورت می کرد و چراغ ها را اگر قرمز بودند سبز می‌کردند که ما سریعتر به جلسه برسیم. در کشور ما هم اگر برای اینگونه موارد یعنی زمانی که گروه‌‍های دوستی به ایران سفر می‌کنند و نمایندگان برای استقبال می روند یا با این گروه‌ها جلسه دارند ماشین‌هایی باشد که حق تردد داشته باشند خوب است ولی اینکه بخواهیم برای رفت و آمد شخصی و رفت و آمد نمایندگان به مجلس و یا رفت و آمد عادی شان چنین حقی قائل شویم کار درستی نیست.

وی تاکید کرد: این موضوع بین مردم و نماینده فاصله می اندازد. من اگر صبح ها زودتر از خواب بلند شوم شاید بیشتر به فکر حل مشکل ترافیک کرج تهران باشم تا اینکه از مسیری بیایم که اصلا متوجه این ترافیک و تلف شدن وقت مردم نشوم،باید زندگی نمایندگان عین زندگی مردم باشد .

محمودی شاه نشین خاطر نشان کرد: تا آنجایی که می دانم این طرح منتفی شده است چراکه اکثریت نمایندگان با آن مخالف هستند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bartarinha.ir