صف خرید مرغ در بوشهر
گرانی گوشت مرغ همچنان ادامه دارد و مردم این بار در بوشهر برای خرید مرغ به قیمت دولتی دوباره به صف شدند

صف خرید مرغ در بوشهر

گرانی گوشت مرغ همچنان ادامه دارد و مردم این بار در بوشهر برای خرید مرغ به قیمت دولتی دوباره به صف شدند!


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bartarinha.ir