احمدی نژاد برای رحیم مشایی به اوین رفت
احمدی نژاد در آستانه زندان اوین، با یار قدیمی خود وداع گفت

احمدی نژاد برای رحیم مشایی به اوین رفت

احمدی نژاد در آستانه زندان اوین، با یار قدیمی خود وداع گفت.

اسفندیار رحیم مشایی پس از پایان مرخصی با بدرقه احمدی نژاد به زندان اوین بازگشت.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabaronline.ir