رمضان زاده: آقای محسن رضایی لطفا سکوت کنید
عبدلله رمضان زاده در توییتر خود با انتقاد از محسن رضایی، خطاب به او نوشت: آقا محسن! لطفا سکوت کنید. این روز‌ها هر سخنی که می‌گویی بخشی دیگر از اعتبار فرمانده دفاع کاسته می‌شود

رمضان زاده: آقای محسن رضایی لطفا سکوت کنید

عبدلله رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات در توییتر خود با انتقاد از محسن رضایی، خطاب به او نوشت: آقا محسن! لطفا سکوت کنید. این روز‌ها هر سخنی که می‌گویی بخشی دیگر از اعتبار فرمانده دفاع کاسته می‌شود.گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bartarinha.ir