اعتراف ضرغامی به اشتباهش در انتخابات ۷۶
ضرغامی در توییت جدید با انتشار عکسی به اشتباهش در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ اعتراف کرد

اعتراف ضرغامی به اشتباهش در انتخابات ۷۶

ضرغامی در توییت جدید با انتشار عکسی به اشتباهش در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ اعتراف کرد.

2023568_964.jpg

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bartarinha.ir