روحانی: به صفر رساندن صادرات نفت ناممکن است
رئیس جمهور در جلسه دولت خطاب به عربستان و امارات گفت: به صفر رساندن صادرات نفت ایران ناممکن است

روحانی: به صفر رساندن صادرات نفت ناممکن است

مهمترین محورهای سخنان رئیس جمهور: 

به صفر رساندن صادرات نفت ایران ناممکن است.

جبران قطع صادرات نفت ایران، یعنی ایستادن در برابر ملت ایران.

خوبی را با بدی پاسخ می‌دهید؟! یادتان رفته که بقای شما در برابر توسعه طلبی صدام، مدیون تصمیم خردمندانه ایران است؟

به خوبی می دانید که قدرت اصلی منطقه ایم؛ راهی انتخاب کنید که به نفع ملت های منطقه و بازار باشد.

ما بودیم که سایه تروریسم را از سر منطقه برداشتیم، گفت: بدانید ترامپ می رود و ایران می ماند.

وقتی شمشیر به رخ ملت ایران کشیده می شود، اختلافات را کنار می گذاریم.

مذاکره در صورت برداشتن فشارها و با احترام متقابل امکان پذیر است.

برخی فکر می کنند آمریکا آماده مذاکره است و ایران سر باز می زند هرگز این چنین نیست.

ما اول باید آمریکا را پشیمان کنیم فلذا راهی جز مقاومت نداریم.

برخی فکر می‌کنند آمریکا آماده مذاکره است و ایران سر باز می‌زند؛ هرگز این چنین نیست، مذاکره در صورت برداشتن فشارها و رفع تحریم، امکانپذیر است.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bartarinha.ir