شریعتمداری: مذاکره مجدد با آمریکا سم است
مدیر مسئول کیهان با اشاره به پیمان شکنی آمریکا در موضوع برجام گفت: مذاکره مجدد با آمریکا سم است

شریعتمداری: مذاکره مجدد با آمریکا سم است

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه قطعا مذاکره مجددی نخواهیم داشت، اظهار کرد: کسانی که دم از مذاکره می‌زنند اگر خائن نباشند، خیلی عقب هستند.

وی با اشاره به پیمان شکنی آمریکا در موضوع برجام افزود: همانطور که مقام معظم رهبری در بیاناتشان فرمودند مذاکره مجدد سمی مهلک است

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bartarinha.ir