توضیح درباره ادعای ضرب و شتم نرگس محمدی
در نشست خبری سخنگوی قوه قضادیه، خبرنگاری درباره ضرب و شتم نرگس محمدی در زندان سئوال کرد

سوال خبرنگار در مورد ضرب و شتم نرگس محمدی

غلامحسین اسماعیلی،سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: این موضوع دو بخش دارد. بخش اول ادعا شده است در زندان ایراد ضرب شده است، اداره کل روابط عمومی زندانهای استانهای تهران این مسئله را تکذیب کرد. من هم بررسی هایی انجام دادم. با تعدادی از افراد در صحنه مورد ادعا صحبت کردم که برخی عوامل زندان و برخی از عوامل غیرزندان بودند. تمام این موضوع در زمان اعزام ایشان به زندان اتفاق افتاد. در بند نسوان، همه ماموران زن هستند. برای انجام دستور قاضی برای اعزام، مامورانی از وزارت اطلاعات حضور داشتند که امر انتقال با آنها بود. با تعدادی از افراد حاضر در صحنه صحبت کردم. اگر تکذیب کردم، بدون اطلاع تکذیب نکردم. بلکه با اطلاع کامل بوده است.

وی افزود: برخی اشخاص به صرف ادعا، تایید می کنند این اتفاق افتاده است. انتقال به زنجان بر این اساس انجام شده است که قانون مشخص کرده افراد در شهرستان محل اقامت خود و خانواده تحمل محکومیت کنند. بررسی های قضایی واحد مربوطه حکایت از آن داشته خانواده ایشان مقیم تهران نیستند. خانواده او مقیم استان زنجان هستند. آیین نامه چنین حکمی دارد. ایشان ادعا کرده تحصن کردم، زندان مقررات دارد. بخشی از جامعه است. همانگونه که در جامعه باید مقررات همه چیز را محترم بشماریم، کسی که به هر دلیل به زندان اعزام می شود باید مقررات زندان را محترم بشمارد. پذیرفته شده نیست کسی در زندان مبادرت به نقض مقررات زندان کند. کسانی که مقررات را رعایت کنند برای نهادهایی مانند مرخصی، استفاده از آزادی مشروط، تعلیق مجازات و ... شامل حال آنها می شود.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabaronline.ir