خاتمی تحت‌ فشار کارگزاران برای تکرارِ تَکرار
با افزایش احتمال وحدت اصولگرایان، فشار بر خاتمی برای به وحدت رساندن اصلاح طلبان افزایش یافته است

فشار بر خاتمی برای به وحدت رساندن اصلاح طلبان افزایش یافت

خاتمی که به شدت نگران محبوبیت خود در بدنه از هم پاشیده اصلاحات است از یک طرف تحت فشار کارگزاران است که بر مبنای قول و وعده قبلی خود از لیست آنها حمایت کند و از طرف دیگر نگران احزابی چون اتحاد ملت است که با اینکار علیه وی موضع گیری کنند و از طرف دیگر نمی داند که حمایت از لیست کارگزاران به واکنش در بین احزاب دهگانه با یک لیست مشترک و همچنین محمدرضا عارف را خواهد داشت

همه اینها در شرایطی است که نزدیکترین مشاوران خاتمی لیست کارگزاران را لیست روحانی دانسته و دفاع وی از آن را موجب تضعیف و نابودی وجهه باقیمانده اصلاحات و خاتمی میدانند

به عقیده آنها لیست کارگزاران و روحانی به هیچ وجه ارزش این هزینه را ندارد.

به هر حال فشارها بر سید اصلاحات برای حل چالش لیست مشترک ممکن است در دقایق آخر او را وادار به پذیرش این ریسک بزرگ و حمایت از یک لیست مشترک کند.لیست مشترکی که بر اساس نظر سنجی ها در صورت وحدت اصولگرایان شانس بسیار کمی برای موفقیت دارد

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: اصلاحات نیوز