رد درخواست کرونایی وزیر بهداشت توسط روحانی
حسن روحانی رئیس جمهوری به نامه وزیر بهداشت درباره انتقاد وی به عملکرد وزارت صمت درباره دستور العمل شروع به کار اصناف پاسخ داد

پاسخ حسن روحانی به درخواست سعید نمکی

حسن روحانی رئیس جمهوری به نامه وزیر بهداشت درباره انتقاد وی به عملکرد وزارت صمت درباره دستور العمل شروع به کار اصناف پاسخ داد.
پاسخ روحانی بدین شرح بود: مراکز تولیدی، کسب و کارها، و فعالیتهای اقتصادی بعد از ۲۰ فروردین باید آغاز شود.

99011705.jpg


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bartarinha.ir