کنایه رئیسی به روحانی: تصمیمات متناقض نباشد
رئیس قوه قضاییه گفت: اقتضای تدبیر این است که در تعارض بین سلامت مردم و گشایش کسب و کارها حفظ جان مردم در اولویت قرار گیرد

کنایه رئیسی به روحانی

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولین عالی قضائی گفت: اقتضای تدبیر این است که در تعارض بین سلامت مردم وگشایش کسب وکارها حفظ جان مردم در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: دادرسی‌های الکترونیکی وغیرحضوری بایدتوسعه یابد تا هم کار مردم راه بیفتد هم جان آنها و همکاران قضائی حفظ شود.

رئیسی افزود: نباید در اخبار منتشره از تصمیمات اجرایی تناقض باشد تامردم دچارسردرگمی نشوند.


 گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: mehrnews.com