مرگ قاضی فراری در فضای مجازی زیر سوال رفت
کاربران فضای مجازی با مقایسه این تصاویر موضوع مرگ قاضی منصوری را زیر سوال برده‌اند

مرگ قاضی مرادی در هاله ای از ابهام

کاربران فضای مجازی با مقایسه این تصاویر موضوع مرگ قاضی منصوری را زیر سوال برده‌اند.

99040303.jpg

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: tasnimnews.com