صدا و سیما ، آخرین نطق روحانی را هم سانسور کرد
صداوسیما علیرغم هماهنگی های انجام شده از پخش سخنرانی آخر روحانی در دوران ریاست جمهوری خودداری کرد.

رکب تلویزیون به روحانی در روز آخر ریاست‌جمهوریدر حالیکه به روال همه دولت ها رئیس جمهور امروز در پایان دولت از مدیران ارشد تقدیر کرد و سخنرانی مهمی در خصوص عملکرد هشت ساله دولتش در حال ایراد است ولی صداوسیما علیرغم نامه نگاری ها و هماهنگی های انجام شده توسط دفتر رئیس جمهور پخش این مراسم و‌ سخنرانی رئیس جمهور را سانسور کرد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.ccom/news
منبع: borna.news