اسرائیل : برنامه هسته ای ایران اهداف نظامی دارد
وزیر جنگ اسرائیل در یک سخنرانی با تکرار ادعای وجود اهداف نظامی در برنامه هسته ای ایران به تهدیدهایی که در صورت تحقق این ادعای اسرائیل و منطقه را تهدید می کند، اشاره کرد.

متوقف کردن برنامه هسته ای ایرانبه گزارش روزنامه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در یک مراسم یادبود برای رونی دنیل خبرنگار امور نظامی درگذشته شبکه ۱۲ این رژیم، با تکرار ادعای وجود اهداف نظامی در برنامه هسته ای ایران گفت: بسیار مهم است که تمام جهان به این ماموریت [متوقف کردن برنامه هسته ای ایران] بپیوندد، چون خطر یک ایران هسته ای فقط این نیست که اسرائیل را تهدید می کند و خصومت آن ‌[ایران] را در منطقه افزایش می دهد، بلکه به یک رقابت تسلیحاتی در منطقه منجر می شود که بسیاری از کشورها را به خطر می اندازد.

گانتس بر اساس این ادعا هشدار داد که دست یافتن ایران به یک بمب هسته ای، «احتمالا در آینده منجر به این می شود که تسلیحات پیشرفته در دستانی لرزان و بی مسئولیت و در دستان رژیم هایی بیفتد که از سوی تروریست ها هدایت می شوند».

بر اساس این گزارش، تکرار ادعای وجود اهداف نظامی در برنامه هسته ای ایران از سوی گانتس در حالی مطرح می شود که مقام معظم رهبری در فتوایی، تولید، نگه داری و به کارگیری تسلیحات هسته ای را حرام اعلام کرده اند.

مقامات مربوطه در کشورمان نیز علیرغم تاکید بر اقتدار نظامی ایران، بر اساس همین فتوا تاکید کرده اند که برنامه هسته ای ایران صرفا ماهیتی صلح آمیز داشته و به دنبال اهداف نظامی نیست.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir