سمت جدید معاون روحانی
طی حکمی علی اکبر صالحی، معاون پژوهشی و قائم مقام فرهنگستان، علوم شد.

علی اکبر صالحی، معاون پژوهشی و قائم مقام فرهنگستان، علوم شد


متن حکم به شرح زیر است:

باسمه تعالی

استاد گرامی جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی

نظر به اینکه در شرایط کنونی، فرهنگستان علوم برای ادای وظیفه مهم علمی خود نیاز به مدیری توانا و آشنا با شرایط پیشرفت علم و پژوهش در کشور دارد تا بتواند با همکاری گروه های علمی و اعضای دانشمندش به وظایف مقرر در اساسنامه عمل کند، جنابعالی که جامع علم و تدبیر و دارای تجارب و سوابق درخشان علمی، مدیریتی و سیاستی هستید و مخصوصاً از امکانهای کشور و نیاز به توسعه و پیشرفت مناسب تر علم و پژوهش آگاهید، به سمت معاون پژوهشی و قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم منصوب می‌شوید.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: farsnews.com