توضیح درباره حادثه آتش‌ زدن چادر‌ها در زاینده‌ رود
دادستان اصفهان درباره آتش سوزی چادرهای کشاورزان متحصن توضیح داد

توضیحات دادستان اصفهان درباره آتش سوزی چادرهای کشاورزان متحصن

علی اصفهانی، دادستان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بعد از بیانیه‌ای که صنف کشاورزی داده و خاتمه تجمع کشاورزان را اعلام کرد، خود کشاورزان رفتند که چادرها را جمع کنند.

وی تصریح کرد: کشاورزان وسایل داخل چادرها را تخلیه کردند، اما وقتی می‌خواستند چادرها را برچینند، یک سری از افراد که آنجا بودند مخالفت کرده و نگذاشتند چادرها جمع شود؛ این‌ها از کشاورزان نبودند.

دادستان اصفهان گفت: دیشب برخی افراد مانع جمع کردن چادرها توسط کشاورزان شده و چادر کشاورزان را آتش زدند از این جهت نیروی انتظامی ورود پیدا کرده و تعدادی از این افراد را دستگیر کرده است.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: farsnews.com