ادعای اسرائیل درباره کشف «شبکه جاسوسی ایرانی »
براساس نوشته رسانه های اسرائیلی، این کاربر برای جمع آوری اطلاعات و ضربه زدن به نمایندگان شرکت های تجاری و دیپلماتیک کشورهای عربی در اسرائیل تلاش می کرد.

ادعای جدید اسرائیل

رژیم صهیونیستی مدعی شده است که توانسته یک «یک شبکه جاسوسی ایرانی» را در سرزمین های اشغالی کشف کند.

به نقل از خبرگزاری معا، سازمان امنیت داخلی اسرائیل آورده است که یک شبکه جاسوسی ایرانی را که در ماههای اخیر اقدام به انجام فعالیت های انتخاب و جذب شهروندان اسرائیلی به هدف جمع آوری اطلاعات و ضربه زدن به اهدافی در سرزمین های اشغالی می کرد، کشف و ضبط کرده است.

این مرکز اسرائیلی در ادامه آورده است: این شبکه از طریق یک حساب کاربری جعلی در شبکه اجتماعی فیسبوک به اسم زنی به نام «سارا پاپی»که خود را یک زن جوان یهودی با روابط تجاری و منافع تجاری در فلسطین اشغالی معرفی می کرد، به فعالیت می پراخته است.

براساس نوشته رسانه های اسرائیلی، این کاربر برای جمع آوری اطلاعات و ضربه زدن به نمایندگان شرکت های تجاری و دیپلماتیک کشورهای عربی در اسرائیل تلاش می کرد.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: شفقنا