زمان پایان حبس شهردار سابق تهران اعلام شد
سخنگوی قوه قضائیه زمان پایان حبس محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران را اعلام کرد.

تاریخ پایان حبس نجفی ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ است؛ با آزادی مشروط او موافقت نشده


ستایشی در نشست خبری:

تاریخ پایان حبس محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران، دهم اردیبهشت ۱۴۰۳ است.

شهردار سابق تهران از ۱۵ روز مرخصی استفاده کرده است.

با آزادی مشروط و پابند الکترونیک محمدعلی نجفی موافقت نشده است.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: entekhab.ir