فساد یکی از مسئولین سابق افشا شد
سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات جنوب استان تهران در راستای مراقبت از بیت المال و صیانت از حقوق مردم، معاون سابق یکی از ادارات شهرستان ری را به اتهام فساد مالی دستگیر کردند.

دستگیری معاون سابق یکی از ادارات ری به اتهام مالی


سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات جنوب استان تهران، معاون سابق یکی از ادارات شهرستان ری، تعدادی از اعضای اتحادیه نانوایان و مدیرعامل یکی از کارخانه‌های آرد شهرستان ری را به اتهام فساد مالی دستگیر کردند.

سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات جنوب استان تهران در راستای مراقبت از بیت المال و صیانت از حقوق مردم، معاون سابق یکی از ادارات شهرستان ری را به اتهام فساد مالی دستگیر کردند.

دستگیری‌ها در برخورد با شبکه فساد آرد و نان

همچنین به دنبال برخورد با شبکه فساد شکل گرفته در حوزه آرد و نان استان تهران، برخی از اعضای اتحادیه نانوایان شهرستان ری و مدیرعامل یکی از کارخانه‌های آرد شهرستان ری، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات جنوب استان تهران بازداشت شدند.گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
مبنع: isna.ir