واکنش به طرح جنجالی علیه دانشجویان معترض
رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت:طرحی درباره ممنوع‌الخروج کردن دانشجویان هنجارشکن در دستور کار صحن یا کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس قرار ندارد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس: ممنوع‌الخروجی دانشجویان هنجارشکنعلیرضا منادی سفیدان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به برخی اخبار مبنی بر ثبت طرحی در خصوص «ممنوع‌الخروجی دانشجویان هنجارشکن»، گفت: چنین طرحی در دستور کار صحن یا کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس قرار ندارد.

وی تصریح کرد: گویا در قالب پیش‌طرح در سامانه قانون‌گذاری نمایندگان پیش‌نویس طرحی بارگذاری شده که حتی هنوز به مرحله جمع‌آوری امضا از سوی نمایندگان نیز نرسیده است.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: در صورت وجود چنین طرحی قطعاً کمیسیون آموزش مجلس نسبت به آن نظر مثبت نخواهد داشت.

شایان ذکر است این پیش طرح توسط یکی از نمایندگان صرفاً در سامانه مجلس ثبت شده است و هنوز به مرحله جمع آوری امضا از نمایندگان و اعلام وصول توسط هیئت رئیسه نرسیده است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس درحالی اعلام کرده، درخواست ممنوع‌الخروجی دانشجویان هنجارشکن، «پیش طرح» است و «طرح» نیست و افزوده این درخواست،حتی هنوز به مرحله جمع‌آوری امضا از سوی نمایندگان نیز نرسیده» که خبر «فارس» تاکید کرده، «طرح مذکور به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس رسیده و در حال حاضر در حال جمع آوری امضاء توسط سایر نمایندگان است».گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: mehrnews.com