افشاگری جدید و جنجالی رئیس سابق بانک مرکزی
عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه ‌بانک مرکزی به توئیت دوهفته پیش پاسخ مبسوطی داده اعلام کرد که قصد پاسخ به جواب ندارم، خصوصاً که ۸ برابر شدن برداشت بانک‌ها در کمتر از دو سال را رد نکرده اند. لیکن توئیت قبلی را بروز میکنم و اینکه رقم مذکور درکمتراز دوسال به ۱۰برابر رسیده است!

۸ برابر شدن برداشت بانکها در کمتر از ۲ سال را رد نکرده‌اندعبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه ‌بانک مرکزی به توئیت دوهفته پیش پاسخ مبسوطی داده اعلام کرد که ۸ برابر شدن برداشت بانکها در کمتر از دو سال را رد نکرده اند.

وی در توئیتی نوشت: ‌بانک مرکزی به توئیت دوهفته پیش پاسخ مبسوطی داده است. قصد پاسخ به جواب ندارم، خصوصاً که ۸ برابر شدن برداشت بانکها در کمتر از دو سال را رد نکرده اند.

لیکن توئیت قبلی را بروز میکنم و اینکه رقم مذکور درکمتراز دوسال به ۱۰برابر رسیده است!

تا شرایط سخت تر و پرهزینه تر نشده تدبیر کنید.گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir