رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت:متاسفانه نیمی از حوادث رانندگی مربوط به عابرین پیاده می باشد و در یک چهارم از مجموع تصادفات کودکان آسیب می بینند.
 

سرهنگ علیرضا جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از تخلفاتی که در کلان شهر ها بخصوص تهران توسط رانندگان ایجاد می گردد تعدی خودروها به گذرگاههای عابر پیاده است.

وی با اشاره به اینکه گذرگاههای عابر پیاده امن ترین محل عبور از خیابان به حساب می آید افزود: متاسفانه نیمی از حوادث رانندگی مربوط به عابرین پیاده می باشد و در یک چهارم از مجموع تصادفات کودکان نقش دارند.

سرهنگ جهانگیری در خصوص علت عدم فرهنگسازی این مقوله در بین مردم گفت: یکی از اساسی ترین علل تعدی رانندگان به خطوط عابر پیاده حرکت خودروها مابین خطوط است که این امر موجب می شود تا در یک خیابان سه خط چهار تا پنج خوردو در کنار یکدیگر قرار گیرند و بالاجبار نسبت به یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند لذا رانندگی شتابدار می شود و در هنگام توقف پشت چراغ قرمز گاهی برخی از خوردوها از خطوط عابر پیاده عبور کرده و ایجاد ناامنی برای عابرین می کنند.

وی با تاکید بر اینکه پلیس بطور مداوم با این گونه متخلفان برخورد می کند تصریح کرد: آموزش قوانین و مقررات از اصول ترافیک به حساب می آید وکسانی که گواهینامه دریافت می کنند  تمامی اصول رانندگی را می پذیرند لذا در صورت تخلف باید با آنها برخورد شود.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی کشور اضافه کرد: آموزش و اجرای صحیح مقررات از راه حلهایی است که می تواند در امر فرهنگسازی این معضل اجتماعی یاری رسان گردد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان علت اجرا نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان را به عدم بازدارندگی قوانین نسبت داد گفت: قوانین  بازدارنده است و ما باید تمرکز خود را بر نحوه اجرای قانون، نحوه پذیرش و فرآیند اثر بخشی آن قرار دهیم.