یک فعال و مدافع حقوق زنان با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس در دوران پساتحریم گفت: نقش مجلس در ایجاد فضای صلح آمیز در روابط ملی و بین الملل حائز اهمیت است و نمی توان نقش آن را نادیده گرفت.

زنان ایران انتخابات مجلس را ترک نمی کنند

نسرین ستوده به ضرورت حضور زنان در مجلس آینده پرداخت و گفت: اهمیت حضور زنان در مجلس، انکار ناپذیر است و در همه جای دنیا علاوه بر نقش های عامی که در جامعه و خانواده بر عهده زنان گذاشته شده، زنان جامعه در تحقق مفاهیمی مانند عدالت، توسعه، صلح و آرامش و امنیت داخلی فیمابین شهروندان و دولت نقش مؤثری دارند.نسرین ستوده

وی با ذکر یک نقش خاص برای نمایندگان زن مجلس آینده تحت عنوان تلاش برای احقاق حقوق زنان کشور، گفت: همانطور که در جوامع و سیستم های حکومتی مختلف، نمایندگان اقلیت های قومی و مذهبی و اقشار دیگر جامعه مانند: کارگران و احزاب با این فلسفه و هدف وارد مجلس شده که از منافع گروهی صنفی خود دفاع کنند، ضرورت وجودی زنان نیز در مجلس آینده آن است که در جهت احقاق حقوق زنان، تساوی حقوق زنان و مردان، رفع تبعیض از زنان و همینطور لغو قوانین تبعیض آمیز و تصویب قوانین تساوی طلبانه اقدام کنند.

نمایندگان زن مجلس، پرچمدار تصویب قوانین تبعیض آمیز علیه زنان جامعه
ستوده خاطرنشان کرد: طی دو دهه اخیر متأسفانه زنان بعد از ورود به مجلس، پیشرو و پرچمدار تصویب قوانین تبعیض آمیز علیه زنان جامعه شدند.

وی اضافه کرد: زنان با حمایت احزاب و گروه هایی وارد مجلس می شوند که اصولاً توسط مردان اداره می شوند و در واقع چون زنان با حمایت مردان وارد مجلس می شوند بنابراین سعی می کنند خواسته های خود و حقوق زنان را نادیده بگیرند.

این فعال حقوق زنان با بیان این که طی دو دوره قبلی، زنان راه یافته به مجلس، پیشرو در تصویب قوانین تعدد زوجات در مجلس بوده و این اقدام در سراسر دنیا یک اتفاق بی سابقه بود، و نمایندگان زن مجلس ایران پرچمدار آن شده بودند، تصریج کرد: این اتفاق از آنجا ناشی می شود که اصولاً نمایندگان برای ورود به مجلس، تصویب نهادی به نام شورای نگهبان را لازم دارند و برای جلب نظر چنین نهادی، شاهد چنین رفتارهایی از زنان هستیم که کاملاً مغایر با اهداف و انتظاراتی است که جامعه از آنها دارد.

استقلال زنان در بدو ورود به مجلس، تأمین شود
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار انتخاب خبر که آیا در حال حاضر بستر برای حضور زنان در رقابت های انتخاباتی مجلس آینده آماده است، گفت: زمانی می توان در خصوص ورود زنان مستقل به مجلس آینده امیدوار بود که احزاب و تشکل های مربوط به زنان، نمایندگان خود را کاندیدا و حمایت خود را از آنها اعلام داشته و از طرفی، فعالانه در کلیه رقابت های انتخاباتی شرکت کنند.

ستوده گفت: در این میان، حضور زنان در مجلس نباید وابسته به احزابی که عمدتاً توسط مردان اداره می شود، باشد و این مسئله ای است که استقلال زنان را می تواند در بدو ورود به مجلس، تأمین کند.

بررسی صلاحیت زنان داوطلب نمایندگی انتخابات مجلس، قانونی باشد
وی با اشاره به اعمال حاکمیت نهادهای حکومتی مانند هیئت های اجرایی وزارت کشور و همینطور شورای نگهبان، افزود: نهادهای حکومتی باید ضمن اینکه اصولاً حضور زنان در رقابت های انتخاباتی را می پذیرند، به شکل قانونی بررسی صلاحیت زنان جامعه را نیز ساماندهی کنند، تا حداقل از این طریق بتوان در خصوص حضور زنان در مجلس به شکلی مستقل و آنچه که از آنها انتظار می رود، امیدوار بود و عمل کرد.

این فعال حقوق زنان تصریح کرد: بیان چنین رویکردی، شکل ایده آل و منطقی حضور زنان در مجلس آینده است، اما در غیر این صورت، جامعه زنان ایران نه توجه خود را به طور کامل فقط به صندوق های رأی معطوف می دارد و نه یکسره با انتخابات و صندوق های رأی قهر می کند.وی تأکید کرد: فعالان حقوق زنان قطعاً با رصد شرایط حاکم بر انتخابات، تصمیم به حضور یا عدم حضور در انتخابات خواهند گرفت.

حضور زنان مستقل در انتخابات مجلس با چالش های جدی مواجه خواهد شد
ستوده ادامه داد: در مورد حضور زنان در انتخابات آینده، این تصور وجود دارد که حضور زنان مستقل در انتخابات مجلس در اسفندماه با انتقادات و چالش های جدی مواجه خواهد شد، اما در عین حال، شرایط حاکم بر جامعه زنان کشور و انتقادات واردشده به فعالان حقوق زنان به آن معنی نخواهد بود که زنان جامعه، انتخابات را ترک کنند.

وی با بیان این که جامعه زنان کشور تا پایان روز تبلیغات انتخاباتی داوطلبان نمایندگی مجلس به رصد دقیق و منطقی شرایط جامعه و انتخابات خواهند پرداخت، تصریح کرد: چنانچه بخش قابل توجهی از زنان مورد تأیید قرار بگیرند، هر فردی تصمیم خواهد گرفت که آیا افراد تأییدشده و شرایط حاکم بر انتخابات، قابل تحمل بوده یا نبوده، و آیا افراد تأیید صلاحیت شده می توانند انتظارات زنان جامعه را تحقق بخشند که آنها در انتخابات شرکت کنند یا شرکت نکنند.

این فعال حقوق زنان با اشاره به نقش و جایگاه تشکل های حوزه زنان در نحوه ی ورود زنان به عرصه انتخابات گفت: احزاب و تشکل های مربوط به زنان باید فعالانه به تنویر افکار عمومی زنان جامعه بپردازند و در خصوص این که آیا شرایط حاکم بر انتخابات برای جامعه زنان کشور جهت شرکت در انتخابات قابل قبول است، اعلام نظر کنند و دلایل خود را به روشنی مطرح کنند.

وی گفت: چنانچه رد صلاحیت های گسترده ای در مورد داوطلبان زن نمایندگی مجلس صورت بگیرد، نقش و جایگاه احزاب و جریان های مدافع حقوق زنان در این زمینه قابل توجه است.

نسرین ستوده در پایان اظهار داشت: تا آغاز رقابت های انتخاباتی مجلس، شش ماه زمان وجود دارد و امکان این که در این فاصله زمانی، جامعه زنان کشور شاهد اتفاقات غیرمنتظره ای در فضای انتخاباتی کشور باشند، وجود دارد.

منبع: انتخاب خبر

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X