در گوشه ایی از این دنیای پهناور هستند انسانهایی که برای داشتن حداقل ها در زندگی هم از حداقل امکانات خود استفاده می نمابند.
 
 
 
****************************
 
 
****************************
 
 
****************************
 
 
****************************
 
  
 
****************************
 
 
****************************
 
 
****************************
 
 
****************************
 
 
 
 
 
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
 
www.seemorgh.com/news
 
منبع:ارسالی خوانندگان