یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه فرار کرد
قاضی مسعودی مقام گفت: با توجه به فرار آقای یقینی به خارج از کشور، وثیقه ایشان به مبلغ 5 میلیارد تومان ضبط شد.متهمان دیگر هم بدانند در صورت فرار وثایقی که اکثراً به نام خانواده آقای هدایتی هم هست آنها نیز ضبط می‌شوند

یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه فرار کرد

قاضی مسعودی مقام گفت: با توجه به اینکه جلسه رسیدگی پرونده دیگری را در این هفته داریم ادامه این دادگاه را یکشنبه هفته آینده مورخ 97.12.19 از ساعت 9 برقرار می‌باشد.

قاضی همچنین بیان داشت: با توجه به فرار آقای یقینی به خارج از کشور، وثیقه ایشان به مبلغ 5 میلیارد تومان ضبط شد.متهمان دیگر هم بدانند در صورت فرار وثایقی که اکثراً به نام خانواده آقای هدایتی هم هست آنها نیز ضبط می‌شوند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: farsnews.com