گزارش

شنود مکالمات کاربران اپل منتفی شد
دریاچه ارومیه از خشک شدن نجات پیدا کرد
سردار نقدی: شاه هیچ‌کاره بود
آخرین وضعیت تحریم هواپیمایی ایران
رفع فیلتر تلگرام منتفی شد
هواشناسی: موج دوم سرما در راه است