گروهی از گیاه شناسان ایتالیایی بدون استفاده از روشهای اصلاح ژنتیکی، نوعی گوجه فرنگی تولید کردند که داخل آن قرمز بوده اما پوست خارجی آن سیاه است.

به گزارش مهر، محققان دانشگاههای مختلف ایتالیا در پروژه مشترکی با عنوان "تام- آنتو" بدون استفاده از تکنیکهای رایج در فناوری اصلاح ژنتیکی نوعی گوجه فرنگی را تولید کردند که گوشت داخلی و طعم آن شبیه به گوجه فرنگیهای معمولی بوده اما رنگ پوست خارجی آن سیاه است.

این محققان که عنوان "خورشید سیاه" (Sun black) را برای این گوجه فرنگی جدید برگزیده اند در خصوص چگونگی دستیابی به رنگ سیاه پوست خارجی این محصول کشاورزی جدید توضیح دادند: "علت رنگ سیاه این گوجه فرنگی حضور آنتوسیانها است. آنتوسیانها گروهی از آنتی اکسیدانهای قوی هستند که برای مقابله با تشکیل رادیکالهای آزاد و بنابراین کند کردن فرایند پیری بسیار مفید هستند."

براساس گزارش روزنامه لاستمپا، این محققان با فعال کردن آنتوسیانها در این گوجه فرنگی انتظار دارند که با مصرف این محصول طول عمر مصرف کنندگان افزایش یابد. مولکولهای موجود در این محصول خوراکی از بروز بیماریها پیشگیری کرده و کیفیت متابولیسم را با آهسته کردن تجمع رادیکالهای آزاد بهبود می بخشد. این ماده در برخی از گوجه فرنگیهای وحشی فعال است.

پروژه توسعه این گوجه فرنگی با هزینه ای در حدود 150 هزار یورو انجام شده است. هنوز زمان تولید انبوه و عرضه تجاری این محصول زراعی مشخص نیست.