محققان «دانشگاه آيداهو» ترانزيستورهای نانويی ساخته‌اند که قادر به شناسايی باکتری‌ها در نمونه است.

 

به گزارش پایگاه اینترنتی فناوری نانو، محققان معتقدند که از این ابزار در ساخت وسایل الکتریکی دستی جهت شناسایی انواع باکتری ها استفاده خواهد شد.

به ادعای دانشمندان آمریکایی، این ترانزیستورها از نانوسیم‌های سیلیکونی ساخته شده‌اند که می توانند نوعی سم باکتریایی را که مسئول بسیاری از مسمومیت‌های غذایی شناسایی کند.

این محققان به‌کمک روش نانولیتوگرافی که یک روش قالب دهی نانو ساختارها است این نانوسیم‌های سیلیکونی را ساخته‌اند.
آنها انتهای نانوسیم ها را به ترمینال‌های طلا متصل کردند تا ترانزیستور ساخته شود.

محققان با روکش کردن سطح ترانزیستور با آنتی بادی توانستند «استافیلوکوک‌»های طلایی نمونه را شناسایی کنند چرا که باکتری با آنتی بادی اتصال برقرار کرده و جریان الکتریکی ترانزیستور را تغییر می‌دهد.

این محققان معتقدند که ترانزیستور آنها که از نوع ترانزیستورهای اثر میدانی است، در ساخت وسایل الکتریکی دستی جهت شناسایی انواع باکتری‌ها بکار گرفته خواهد شد.

به عقیده آنها تحقیقات در زمینه نانو ابزارها قابلیت‌های گسترده‌ای در زمینه تشخیص‌ فراهم کرده است که با به‌کارگیری ترانزیستورهای اثر میدانی، امکان ساخت ابزارهای بسیار دقیق و حساس با قیمت مناسب جهت تشخیص‌های زیستی فراهم خواهد گردید.