گروهی از محققان آلمانی بر اساس نتايج تحقيقات خود معتقدند الماس می تواند کليدی برای کشف راز منشأ زندگی و حيات باشد.

 

به گزارش مهر ، دانشمندان از گذشته این فرضیه را مطرح کرده بودند که زندگی بر روی زمین خاستگاهی شیمیایی داشته ولی کسی نمی داند این آمینو اسیدهای ساده که به سنگ بنای زندگی مشهور هستند چگونه ساخته شده اند. الماس فرم کریستال شده کربن است که از قدیمی ترین حیاتها بر روی زمین وجود داشته است.

محققان دانشگاه «الم» آلمان در آزمایشگاه دریافتند که الماس در مواجهه با هیدروژن، لایه ای بلورین از آب را بر روی سطح خود تشکیل می دهد. همچنین در آزمایشها نوعی خاصیت رسانایی الکتریسیته در آن کشف شد.

بر اساس گزارش LiveScience، این محققان گفتند: همانطور که می دانیم آب مایه ضروری برای زندگی است و رسانایی الکتریکی نیز می تواند کلیدی باشد برای ایجاد واکنشهای شیمیایی برای آغاز اولین حیات بر روی زمین.

محققان معتقدند، زمانی که مولکولهای نخستین از اتمسفر اولیه کره زمین بر روی سطح این الماسهای هیدروژنه فرود آمدند، عکس العمل هایی به وجود آوردند که می تواند برای به وجود آمدن مولکولهای پیچیده حیاتی که باعث به وجود آمدن حیات بودند کافی باشند.

تئوری دیگری نیز وجود دارد که معتقد است حیات از فضا به صورت شهابهای کوچک یا ستاره های دنباله دار بزرگ وارد زمین شده اند. تحقیقات جدید به صورت قطعی منشأ حیات را تعیین نمی کند اما یک راه ممکن را مورد حمایت قرار می دهد.

طبق گفته محققین دانشگاه «الم» آلمان، تئوری الماس های هیدروژنه می توانند بهترین و ممکن ترین منشا ایجاد حیات باشند.