نتايج يك بررسی در مورد مسنجرها يا نرم افزارهای پيام رسان اينترنتی باعث اثبات يك تئوری رياضی شده است.

 

به گزارش فارس به نقل از بی بی سی بر طبق این تئوری، متصل كردن هر دو فردی به هم در جهان تنها در شش مرحله ممكن است.
بررسی مذكور كه توسط مایكروسافت انجام شده نشان می دهد هر دو فردی كه از نرم افزارهای پیام رسان استفاده می كنند با 7 واسطه با هم در ارتباط هستند.
مایكروسافت با بررسی 30 میلیارد پیام ارسالی از طریق مسنجرها در یك ماه از سال 2006 به این نتیجه مهم رسیده و ثابت كرده هر دو فردی با 7 واسطه یا كمتر با هم در ارتباط هستند.
تئوری ریاضی 6 درجه جدایی یا six degrees of separation مدتهاست كه در عالم ریاضی مطرح است و حتی در سال 1993 فیلم سینمایی در مورد آن ساخته شد.
پژوهشگران مایكروسافت می گویند خود از دست یابی به چنین نتیجه ای مبهوت و شوكه شده اند.